Lansingerland

Home of horti science

Dé thuisbasis voor innovatie in de glastuinbouw.

Over home of horti science

Innovatieve Glastuinbouw in Lansingerland

Horti Science staat voor dé innovatie in de glastuinbouw. Het Horti Science District is het gebied in Lansingerland waar bijna 200 glastuinbouwbedrijven, 250 toeleveranciers, onderwijs- en kennisinstellingen gevestigd zijn en met elkaar en in de regio samenwerken.

Bouwstenen

De Horti Science visie is opgebouwd uit zes bouwstenen. Hieruit is een uitvoeringsagenda opgesteld. Dit is
een gedetailleerde routekaart waarin concrete acties en benodigde middelen overzichtelijk zijn
opgenomen.

1. Positionering

Het Horti Science District blijkt de kraamkamer te zijn van verschillende innovaties op het vlak van digitalisering, plantgezondheid en energie. Uit onderzoek blijkt dan ook dat het gebied tot de meest innovatieve glastuinbouwclusters ter wereld! Lansingerland heeft dan ook veel te bieden als grootste werkgever, met een exportwaarde van 1,1 miljard euro en een toegevoegde waarde van ruim 700 miljoen euro! Het is tijd om dit verhaal te delen en anderen te inspireren voor een innovatieve en duurzame toekomst. Laten we samen trots onze unieke identiteit omarmen en anderen uitnodigen om mee te doen aan deze bloeiende reis.

2. Innovatief Ecosysteem

Wij zetten ons in voor de toekomst van de glastuinbouw in Lansingerland met creatieve ideeën en vernieuwende programma’s. In een snel veranderende wereld zoeken we naar nieuwe en soms ongebruikelijke oplossingen, vaak samen met andere sectoren en lokale partners. Als overheid willen we innovatie bevorderen en de juiste omstandigheden creëren. Samen bouwen we aan de toekomst van de glastuinbouw, waar innovatie en samenwerking de sleutels tot succes zijn. Doe mee aan deze opwindende reis!

3. gebiedsontwikkeling

Om onze doelen op het gebied van innovatie, onderwijs en duurzaamheid te bereiken, moeten we slim omgaan met de ruimte in onze gemeente. Ruimte is kostbaar, dus we organiseren onderwijs dichtbij tuinders om de beschikbare ruimte efficiënt te benutten. Samen met het bedrijfsleven bereiden we onze polders voor op de toekomst, denk aan huisvesting en energievoorziening. De ontwikkeling van het Horti Science District vraagt om goede randvoorwaarden. Dit betekent een dynamische locatie voor start-ups, regelluwe zones voor innovatie en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Woningen voor verschillende doelgroepen en verbeterde mobiliteit zijn essentieel voor een bloeiende gemeenschap in de glastuinbouwsector. Doe mee en ontdek hoe we samen een duurzame toekomst voor Lansingerland realiseren!

4. Vitale arbeidsmarkt

In de tuinbouw verandert er veel, ook in werkgelegenheid. Er zijn kansen voor iedereen, of je nu meer van theorie houdt of praktisch bezig bent. We zien dat er meer vraag is naar mensen met theoretische kennis, vooral op het gebied van digitalisering, kunstmatige intelligentie en veredeling. Machines spelen een grotere rol in het werk, dus naast inpakkers hebben we nu operators nodig om de machines te bedienen. Dit brengt nieuwe, interessante banen met zich mee. Plantenkennis blijft cruciaal! Daarom zijn groene opleidingen nu belangrijker dan ooit. Hybride onderwijs, waar studenten direct van tuinders leren, is succesvol in onze regio. Kortom, de tuinbouw biedt diverse loopbaanpaden en we stimuleren deze kansen. Ontdek de opwindende wereld van de tuinbouw!

5. duurzame glastuinbouw

Ondernemers in de glastuinbouw denken verder dan de korte termijn, werken aan duurzaamheid en verdienen bewondering. Als overheid helpen we met tijdige vergunningen en overleg met hogere overheden en netbeheerders. Ons doel? Een voorbeeld zijn voor andere sectoren en samen streven naar een duurzamere wereld. De overstap naar duurzame bronnen is cruciaal, en we ondersteunen de sector op weg naar fossielvrij in 2040. Laten we samen werken aan een groene toekomst, niet alleen voor onze gemeente maar ook daarbuiten. Ontdek hoe de glastuinbouw bijdraagt aan een betere wereld!

6. vitale samenleving

Onze Horti Science-visie gaat verder dan economie; het omvat ook onze samenleving. We willen onze inwoners informeren over duurzame teelt in Lansingerland, waarin we wereldleiders zijn met minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Een bron van trots, vooral gezien de klimaatuitdagingen. ondernemers, bekend om hun betrokkenheid, dragen bij aan goede doelen en lokale evenementen. We willen deze bijdragen meer zichtbaar maken, met focus op gezonde leefstijl en beschikbaarheid van gezonde producten. Ook onderzoeken we mogelijkheden om participatie van kwetsbare doelgroepen te vergroten. Hiermee verbeteren we niet alleen het imago van het Horti Science District, maar hebben we vooral een positieve impact op het leven van onze inwoners!